How to use NewsNet.co.za

NewsNet.co.za has very little static content.  Most of the content is feeds from other sites.  This ensures that the news and data on NewsNet.co.za stays current and up to date - even the current weather conditions (updated hourly).  In fact, NewsNet.co.za auto refreshes every 10 minutes.  When clicking on the blue heading of any feed item, you will be redirected to another site.  If you want to stay in NewsNet.co.za, it is recommended that you right click on the feed headings and then open them in a new tab.  It will load in the background and you can continue reading the current page. 

NewsNet.co.za also has very useful search options that continually stay in the left column.  The Google News Search option enables you to search on any News topic.  It also has an integrated Google Web Search option that uses Google's normal web search engine, with the convenience of showing all results within NewsNet.co.za.  Then NewsNet.co.za can serve as 'n search engine.  This makes NewsNet.co.za ideal for making it your default home page.

You will note that we embed various Google advertisements right through the feeds and content.  This is one of the reasons we can keep our service open to all and completely free of charge.  Any comment or suggestion on how to better our service will be welcomed.


Hoe om NewsNet.co.za te gebruik 

NewsNet.co.za het baie min statiese inhoud.  Die meeste van die inhoud is voere van ander webblaaie.  Dit verseker dat die nuus en data op NewsNet.co.za altyd vars en op datum bly - selfs die huidige weerstoestande (uurliks opgedateer).  In der waarheid laai NewsNet.co.za alle data van voor af elke 10 minute.  Wanneer jy klik op die blou opskrif van enige voer, sal jy gelei word na 'n ander webblad.  As jy op NewsNet.co.za wil bly, word dit aanbeveel dat jy regs klik op die voer se opskrif en dit oopmaak in 'n nuwe "tab."  Dit sal dan in die agtergrond laai en jy kan voort lees op die bladsy waarmee jy besig is.

NewsNet.co.za het ook baie handige soek-opsies wat in die linkerkantste kolom bly.  Die Google "News Search" opsie stel jou in staat om enige nuus onderwerp te soek (tans slegs in Engels).  Dit het ook 'n geïntegreerde Google "Web Search" opsie wat die normale Google web-soekenjin gebruik, met die voordeel dat alle resultate binne-in NewsNet.co.za bly.  Dan kan NewsNet.co.za dien as 'n soekenjin.  Dit maak NewsNet.co.za ideaal om dit jou verstek webblad te maak.

Jy sal oplet dat ons verskeie Google advertensies reg deur die nuusvoere en inhoud integreer.  Dit is een van die redes waarom ons ons diens oop kan hou vir almal, asook volkome gratis.  Enige kommentaar of voorstel oor hoe ons ons diens kan verbeter sal verwelkom word.