Verkiesing 2009

Verkiesing 2009 Suid Afrika

** Nuut **  Sien jongste verkiesingsuitslae:    Per Party   |    Per Setel   ** Nuut **

Skakels na die mees prominente politieke partye (waar beskikbaar):

ANC - African Naional Congress DA - Demokratiese Alliansie  IVP - Inkatha Vryheidsparty VF+ - Vryheidsfront Plus COPE - Congress Of The People UDM - United Democratic Movement OD - Onafhanklike Demokrate
ACDP - African Christian Democratic Party NDC - National Democratic Congress PAC - Pan Africanist Congress of Azania UCDP - United Christian Democratic Party MF - Minority Front AZAPO - Azanian People's Orginisation

Elections 2009
 • Vote for political leaders in Elections 2009 who also understand the economy
  Artikel in Afrikaans Hieronder It is a good thing for politicians to debate issues such as democracy, protecting the constitution, respecting legislation, group rights, human rights, street names, etc. People have certain basic needs, however, such as having food to eat, clothes to wear and a place to stay. They therefore need work,...
 • Stem vir politieke leiers in die 2009 verkiesing wat ook die ekonomie verstaan
  Dit is goed vir politici om te debatteer oor sake soos demokrasie, die beskerming van die grondwet, respek vir die regspleging, groepregte, menseregte, straatname, ens. Mense het egter sekere basiese behoeftes: om te eet, om aan te trek en ‘n blyplek te hê. Daarvoor het hulle werk nodig, en is...
 • Is Politics really a ‘dirty’ game?
  Artikel in Afrikaans Hieronder Maretta Bellingan wrote in Rapport last week: “There are people who when they hear you work for a newspaper, quickly make excuses. No, sorry, I don’t read the newspaper, too much bad news.  What does one say to someone like that?  Carry on regardless, you uninformed ‘palooka’. ...
 • Politiek: Is dit dan “vuil”?
  Maretta Bellingan van Rapport skryf die vorige week: “Daar is mense wat wanneer hulle hoor jy werk by ‘n koerant, vinnig verskoning maak. Nee, jammer jong, ek lees nie koerant nie, te veel slegte nuus. Wat se ‘n mens vir so iemand? Neuk maar aan, jou oningeligte paloeka, wie wil dan nou...
 • Strong leadership!! That’s what SA needs, now
  Artikel in Afrikaans Hieronder It’s only the beginning of the road to elections 2009, but the choice of which leaders and which political party to represent us in the following 5 years is of critical importance. True leaders in SA are hard to find, almost completely non-existent. We have plenty...

 Nuttige skakels na die Verkiesing 2009:


 

IOL - Elections 2009

News24 - Elections 2009

saelections.co.za